Signalement

Signalement: Cairopolis

Cairopolis, het boek bij de gelijknamige fototentoonstelling in de Sint-Pietersabdij in Gent, brengt een wereld in beeld waaraan het wereldnieuws doorgaans voorbijgaat. Vier Belgische fotografen helpen begrijpen dat Caïro groter is dan het Tahrirplein.

 

Signalement: De x-factor van het managementjargon (doorprikt)

Niemand houdt zich nog met inhoud en vorm bezig, maar denkt out of the box na over sterke content en frisse formats. Dat zulke managementspeak onze hele cultuur heeft besmet, wordt helder uitgeklaard in Klein lexicon van het managementjargon. Het boek doorprikt dit jargon woord voor woord en maakt van zijn grondige discours-analyse zelfs een maatschappijkritische aanklacht.

Signalement: Het klein verzet

‘Er is wel een alternatief!’ Voor Het Klein Verzet trok journaliste Tine Hens rond door Europa, op zoek naar tekenen van verandering – in weerwil van Thatchers dooddoener, tegenwoordig de mantra van veel Europese overheden. Hens’ wervende verslag bundelt de verhalen van mensen die dromen van een betere wereld en in afwachting daarvan alvast zelf initiatief nemen.  

 

Signalement: De liberale canon

Het liberalisme bestaat uit een amalgaam van denkers en stromingen. De liberale canon van Dirk Verhofstadt biedt een overzicht van de auteurs en hun teksten, die doorheen de geschiedenis hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van het liberale ideeëngoed. Wie een stevige monografie over het liberalisme verwacht, komt ietwat bedrogen uit.

 

Signalement: De boom is scheef gegroeid

Voor het progressieve kamp waar we allen toe menen te behoren, gelden conservatieven weleens als het enige obstakel tussen ons en het geluk. Het kan dan ook nuttig zijn wanneer een boek ons herinnert aan wat het conservatisme als denkstroming inhoudt. Hoewel, gaat het hier wel om een volwaardige filosofie? Dat is niet duidelijk als je Het conservatieve denken van historicus en filosoof Jelle Dehaen leest.

Signalement: Kunst en politiek anders bekeken

Mensen houden van verhalen, en zeker wanneer ze in te passen vallen in een helder en logisch moreel-maatschappelijk kader. Historici hebben de neiging ongerijmdheden in onze ‘grote verhalen’ te onderbelichten, waardoor hun uitkomst een schijn van onvermijdelijkheid krijgt. Dat geldt ook voor de geschiedenis van kunst, politiek en de relaties tussen beide. Dat die onvermijdelijkheid deels constructie is, illustreert Joes Segal in zijn boek Kunst en politiek: tussen zuiverheid en propaganda.

 

Signalement: Kinderen op YouTube: leren zonder meester

Hoe vinden kinderen hun weg in de overdaad op YouTube? Wat houdt ze daar bezig? Wat en hoe leren ze van al die video’s? In Kids on YouTube brengt Patricia G. Lange een verdienstelijke reconstructie van het klik- en kijkgedrag van youtubende kinderen. Het is een behulpzaam boek voor al wie vreest dat het nageslacht op de bekendste videosite zijn tijd verdoet. Of toch vooral een studie voor academici?

 

Signalement: Het leven terwijl het gebeurt

Arjen Mulder verloor zijn vader, maar kreeg zelf een zoon. Dan wordt het menens voor een mens. In Wat is leven? zoekt de auteur van De vrouw voor wie Cesare Pavese zelfmoord pleegde (2005) en uitgever van Interact or Die! (2007) naar een antwoord op de vraag waarvoor hij ooit biologie ging studeren. Het resultaat is een wondere mengvorm van essayistiek en autobiografie. ‘Het leven op aarde is het middel dat de kosmos heeft gevonden om zich van zichzelf bewust te worden. Dat gebeurt in ons.’

 

Signalement: 'De geknipte stof'. Afscheid van Dirk Lauwaert

Op 11 augustus 2013 had ik net vijf nieuwe overhemden gekocht en vroeg me af waarom mijn verlangen naar nieuwe kleren en schoenen (zeven paar in één zomer!) zo onstilbaar groot was, toen ik het bericht ontving dat Dirk Lauwaert was gestorven. Kort voordien had hij zelf van het gezonde leven afscheid genomen door in zijn tekst ‘De Man, het Leven, het Kostuum’ nog een laatste keer door zijn garderobe te gaan. Bladerend door zijn postuum verschenen laatste boek, De geknipte stof, lees ik opnieuw wat hij voor mij betekend heeft en betekent.

 

Signalement: Radicale museologie

Onder het gewicht van zijn opruiende titel weegt het boek Radical Museology van Claire Bishop eigenlijk te licht. En toch leest het als een veelbelovende inleiding op een wezenlijke problematiek. Het zet aan om door een andere bril naar musea voor hedendaagse kunst te kijken.

 

Signalement: Posture Editions

Posture Editions  is een boekenreeks die je nog het beste kan omschrijven als een gedrukte expo. Elke editie is opgevat als een papieren tentoonstellingsruimte waarbinnen telkens één kunstenaar vrij spel krijgt. Daarmee vullen de Gentse initiatiefnemers Nikolaas Demoen en Katrien Daemers – met verrassend resultaat – een hiaat op tussen de ontelbare kunstenaarsboeken enerzijds en de catalogi en monografieën anderzijds.

 

Signalement: In and out of Brussels

Op de cover: een sokkel met enkel nog Henry Morton Stanleys schoenen. De rest van zijn cartooneske postuur ligt ongemakkelijk tegen de grond, alsof het nog aan het vallen is.

Signalement: Entropic Empire

Entropic Empire: On the City of Man in the Age of Disaster  verzamelt filosofische essays, casestudies en dagboekfragmenten die Lieven De Cauter tussen 2006 en 2012 schreef over het post-9/11-tijdperk. Het boek biedt een panoramisch beeld van een wereld in verandering en geeft zowel de filosoof als de politieke activist in De Cauter een stem.

 

Opbouwende kritiek

In oktober 2012 verscheen het nieuwe boek van Chris Ware, in de wereld van de strip de belangrijkste vormvernieuwer van de voorbije twintig jaar. Met Building Stories wordt lezen weer echt something to do.

 

Signalement: Autonomie als waarde

Signalement: In Brussel. Een reis door de wereld.

Signalement: Verhalen schrijven de stad

Signalement: Een eeuw in honderd manifesten

Signalement: De godfather van de generiek

Signalement: De mobilisatie van Arcadia

Signalement: Wat heet efficiëntie?

Signalement: Wat is fotografie?

Signalement: Een digitaal archief voor een minzame professor

Signalement: Het fantastische gezag van Amerika

Signalement: Marshall McLuhan: 'You know nothing of my work!'

Signalement: De kaartenbijbel van Israël en de Palestijnse gebieden

Signalement: Vreemdelingen op het scherm

Signalement: 'They Live' - Leven in de filmkritiek

Signalement: Commonwealth

Signalement: Nieuwe gemeenschappen in de kunsten

Signalement: Shakespeare en het absolute

Signalement: De ja-sprong

Signalement: De uppercut van BAVO

Signalement: 'A Group Show', meer dan een groepstentoonstelling

Signalement: Kuifje op de sofa

Signalement: Gelijkheid in de kunst

Signalement: Capitaloptus rex, 'Capitalist Realism' van Mark Fisher

Signalement: Woord houden, 'Ariel Dorfman. an Aesthetics of Hope' van Sophia A. McClennen

Signalement: Artistieke muiterij, 'Temporary city Berlin'

Signalement: De wrede paradox van de holocaust. 'Nachschrift 1 + 2' van Heimrad Bäcker

Signalement: Er zit een encyclopedie in je oor!

Signalement: Utopieën van onder de kerktoren. Over 'De nieuwe wereld' van An Paenhuysen

Signalement: Boek ‘Vagabond Holes’ ontbloot het talent van The Triffids

Signalement: De kunst van het stelen. 'Reality Hunger' van David Shields

Signalement: Op de fiets naar Rome