Nr. 45 januari - februari 2011

Dossier: Een ander cultuurbeleid

Kankeren op Joke groeide uit tot de culturele sport van 2010, maar wat baatte het? Het leidde enkel de aandacht af van de eigenlijke vragen. Wat is het bredere plaatje achter deze besparingen? Hoe dient de politiek zich te verhouden tot kunst en cultuur? Kortom: welk cultuurbeleid willen we? Dit dossier bundelt algemene beschouwingen, analyses over half vergeten beleidsdomeinen en nogal wat constructieve voorstellen. Voor één keer debatteren zelfs de kunstenaars mee! Een ander cultuurbeleid begint bij jezelf...

 

Redactioneel: Het cultuurbeleid ontcijferd

In het culturele jaaroverzicht van 2010 zaten ook de besparingen van Joke Schauvliege. ‘Ik moet 3,9 miljoen zoeken’. Zo verantwoordde de minister alle stappen die volgden op haar beleidsnota 2009-2014 en die resulteerden in haar beleidsbrief (oktober 2010). Zo kwam het dat de cijfers de beslissingen bepaalden, en niet andersom. Het is de omgekeerde wereld.

Beter besparen op cultuur

Moet Cultuur net als andere beleidsdomeinen inleveren als de staatskas slabakt? Of is het een te kwetsbaar domein? Of moet Cultuur juist, omdat het als een luxeproduct wordt beschouwd, des te meer inleveren? Te vaak gaat de discussie over hoeveel er bespaard wordt, in plaats van hoe dat ook anders zou kunnen. Een paar voorstellen.

 

Enkele bedenkingen bij subsidies ten tijde van crisis

In Vlaanderen is het debat over een herziening van de subsidies in tijden van economische crisis heftig bezig. Dat is belangrijk, want het kunstenbeleid gaat over geld. Toch zouden we ook moeten spreken over de ‘culturele’ crisis. Maar dat is natuurlijk veel moeilijker. Dan moeten er andere vragen gesteld worden. Bijvoorbeeld: als we de ‘Vlaamse Leeuw’ niet willen zingen, wat willen we dan wel zingen? Of willen we helemaal niks zingen?

 

De cijfers en niets dan de cijfers

Wie gehoopt had dat de crisis ons kleine gewest over het hoofd zou zien, is eraan voor de moeite. Vlaanderen deelt in de klappen van de wereldwijde financiële malaise. Bij de overheid gaat de vinger op de knip, en daarbij vliegen de cijfers ons omde oren. Er wordt gegoocheld met miljoenen en miljarden, en tijdens dat jongleren verliezen de getallen elke betekenis. Je vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is.

Collectiebeleid in Vlaanderen

Samenwerking en synergie. Twee begrippen die even onderhuids als prominent deel uitmaken van minister Schauvlieges beleidsstrategie en waar ook de Vlaamse musea niet aan lijken te ontkomen. Wordt een ‘Collectie Vlaanderen’ de oplossing voor het probleem van ontoereikende aankoopbudgetten? De publicatie Met nieuwsgierige blik laat de museumsector zelf aan het woord.

 

Nederland schreeuwt om beschaving

Het Nederlandse landelijke dagblad De Volkskrant telt 55 columnisten. De Partij van de Vrijheid van Geert Wilders is de belangrijkste politieke factor in Nederland. Het door Wilders gedoogde minderheidskabinet wil fors bezuinigen op de kunsten. Wat is het verband tussen deze drie waarnemingen?

 

Tijd voor beleid op lange termijn

Sinds 1970, toen Vlaanderen zijn eerste minister van Cultuur kreeg, heeft deze regio veertig jaar lang een eigen cultuurbeleid kunnen voeren. De ambities lagen hoog en het budget is sindsdien stevig gegroeid. Het aantal culturele evenementen en organisaties is zelfs exponentieel gestegen, samen met het aantal reglementeringen en decreten. En de sector is sterk geprofessionaliseerd. Goedbedoeld dilettantisme wordt ingeruild voor zakelijk beheer. De sector handhaaft zich beter dan vroeger in een vermarkte context. Hij geniet in sommige gevallen een internationale reputatie (dans, theater, beeldende kunst). En de ‘cultuurindustrie’ kent een groeiende tewerkstelling. Tot zover het goede nieuws.

 

'De cultuursector moet zelf politiek worden'

Schrap de politici uit de cultuurpolitiek! Dat is de vrij onthutsende slotsom, maar ook het constructieve voorstel van cultuursocioloog Pascal Gielen, nadat hij het Vlaamse cultuurbeleid twintig jaar lang van nabij heeft gevolgd. ‘Als je het aanhoudende onbegrip van politici voor kunst en cultuur ziet, kun je enkel pleiten voor hyperverfondsing. Alleen zal de cultuursector dan wel solidairder en politieker moeten gaan handelen.’

 

Twee lessen over cultuur en industrie

De snelle groei van de graphic novel in het aanbod van de betere boekhandel en in het onderwijs is een van de belangrijkste trends in het hedendaagse literaire veld. In het kielzog van de nieuwe mainstream (met namen als Spiegelman, Satrapi, David B., Clowes en Ware) komt er ook ruimte en aandacht voor andere producties. Twee nieuwe publicaties, de reeks Graphic Classic en het avant-gardeproject Aambacht, geven elk een andere kijk op de spanning tussen cultuur en industrie in de stripproductie.

 

Reeks: het Vlaamse cultuurbeleid in Afrika, deel IV - conclusie

Onder Bert Anciaux zette de Vlaamse Gemeenschap in op culturele samenwerking met Zuid-Afrika, Marokko en Congo. Veel aandacht is daar in Vlaanderen nooit voor geweest, maar er zijn wel degelijk (per land erg diverse) plannen bedacht en projecten gerealiseerd. Wat valt uit hun verwezenlijkingen en eventuele fouten te leren voor de toekomst? Rekto:verso ging het vragen aan de Afrikanen zelf. Op zoek naar een coherente visie rond cultuur en ontwikkeling.

 

Sven Gatz en Guy Gypens in gesprek: cultuur en politiek - één strijd?

Drie jaar geleden had rekto:verso een gesprek met Sven Gatz, kersvers cultuurminister, en Guy Gypens, directeur van Kaaitheater. Over de kern van cultuurbeleid, nota bene. Hoe moet de politiek zich verhouden tot de diverse vormen van cultuur in de samenleving? En hoe maakt cultuur zich in die samenleving waar, wat is haar belang? Lees hun dubbelgesprek hier opnieuw.

De Vlaamse pop wil naar het buitenland

Money Talks. Treffender dan die song van J.J. Cale kan het niet. Als de Vlaamse popmuzieksector vandaag on speaking terms is met het beleid, maar beide partijen het niet eens raken, dan is dat omdat geld het hoogste woord voert. De inzet voor de sector staat in het Muziekmanifest. Een druppel op een hete cd?

 

Kunstenaars adviseren de minister

Waarom hoor je vooral culturele organisatoren hun zeg doen over cultuurbeleid, en zelden de kunstenaars zelf? We vroegen een honderdtal muzikanten, theatermakers, cineasten, auteurs en beeldend kunstenaars om uit hun kot te komen met een kort constructief beleidsvoorstel. Dertig kunstenaars deden hun duit in het zakje.

 

Kan theater de film redden?

De tekst van tekstloos theater

Signalement: Kuifje op de sofa

De 'Jack Freak Pictures' van Gilbert & George

Hang opnieuw de aap uit!

Kunstkoop in Vlaanderen?

Signalement: Gelijkheid in de kunst

Signalement: 'A Group Show', meer dan een groepstentoonstelling