Simon Allemeersch

Dertig variaties van verzet

Een vreemde paradox is het: hoe meer maatschappelijk protest er broeit, des te minder wervende kracht lijkt er uit te gaan van klassieke vormen van verzet. Missen we ideeën en creativiteit? Rekto:verso vroeg een brede schare aan artiesten en activisten naar hun meest inspirerende voorbeeld van verzet. Wat kunnen we er anno 2015 van leren?

 

De tekst van tekstloos theater

Er wordt steeds vaker geroepen dat in theater het repertoire teloorgaat, dat de kwaliteit van nieuwe toneelteksten bedroevend laag is, dat het tekstloze theater alle stukken zal opeten. Maar het is de discussie zelf die fout zit. De tegenstelling ‘tekst – geen tekst’ is louter een vormkwestie. We moeten het eerder hebben over de inzet van een werk, over zijn relatie tot de omgeving. Want er zijn andere tegenstellingen aan het werk.