Joost Vander Auwera

Tijd voor beleid op lange termijn

Sinds 1970, toen Vlaanderen zijn eerste minister van Cultuur kreeg, heeft deze regio veertig jaar lang een eigen cultuurbeleid kunnen voeren. De ambities lagen hoog en het budget is sindsdien stevig gegroeid. Het aantal culturele evenementen en organisaties is zelfs exponentieel gestegen, samen met het aantal reglementeringen en decreten. En de sector is sterk geprofessionaliseerd. Goedbedoeld dilettantisme wordt ingeruild voor zakelijk beheer. De sector handhaaft zich beter dan vroeger in een vermarkte context. Hij geniet in sommige gevallen een internationale reputatie (dans, theater, beeldende kunst). En de ‘cultuurindustrie’ kent een groeiende tewerkstelling. Tot zover het goede nieuws.