Liene Aerts

Signalement: 'A Group Show', meer dan een groepstentoonstelling

De publicatie A Group Show. Een subjectief - objectief spectrum herinterpreteert, in boekvorm, de groepstentoonstelling A Group Show, die in september 2010 in het Gentse Croxhapox liep. Die tentoonstelling verkende de enorme speelruimte tussen fotografie en beeldende kunst, in een poging om tot een alternatieve omgang met het fotografische object te komen. Tegelijk werpt deze publicatie een breder licht op de tentoonstellingsopzet en stelt ze de ‘werkplaats’ in al zijn mogelijke bestaansvormen en onderlinge interacties centraal. Boek en publicatie bevragen op die manier het fenomeen van de groepstentoonstelling, die doorgaans enkel vanuit zijn resultaat vorm krijgt, als een eenmalige verzameling van kunstwerken in de ruimte. A Group Show laat zien dat er aan dat resultaat veel voorafgaat.