Nr. 43 september -oktober 2010

Dossier: Kunst in tijden van crisis

Dat het niet goed gaat met de wereld, is een understatement. En wat doet de kunst? Sommige artiesten kiezen voor direct activisme, voor anderen komt dat in conflict met het principe van 'artistieke autonomie'. Wordt dat stilaan geen heilige koe, of een alibi? Of is het wel degelijk de voorwaarde om een kritieke werkelijkheid zinvol te benaderen? Moet de kunst daden stellen of vooral reflecteren? Dit dossier bundelt een aantal inspirerende praktijken en tendensen en laat drie beschouwers van buitenaf de kunst wat opjagen. Het is tijd voor een nieuwe houding.

 

Redactioneel: Hoe vrij is de kunst nog?

Globaal genomen heeft de huidige financiële en economische crisis twee kritieken opgeleverd. De eerste kritiek betreft uiteraard het bancaire systeem, dat door zijn onverantwoorde gedrag de reële economie in een afgrond stortte. De kritiek erop en de maatregelen ertegen beperken zich meestal echter tot de uitwassen van het financiële systeem, de oppervlakkige symptomen van de ziekte waaraan het lijdt: roekeloos krediet en exorbitante winstpremies van managers. Buiten schot blijft de hemeltergende abstractie die er juist voor zorgt dat de financiële wereld als een (schijnbaar) volstrekt verzelfstandigde of autonome entiteit opereert, vervreemd van elke concrete economie. Meer nog, het lijkt erop dat die abstractie het systeem net beschermt. Tenzij ze hun werk verliezen of hun huizen zien ontwaarden, zoals in de VS massaal gebeurde, voelen veel mensen gewoon niets bij opdrogende virtuele geldstromen. Een bufferpolitiek die, bij gebrek aan macht, gericht is op het waarborgen van koopkracht en het aanzwengelen van consumentenvertrouwen doet de rest. Hoeveel pintjes zouden er op de crisis al gedronken zijn?

Wie leest die dingen nog? Literaire tijdschriften in Vlaanderen

2010 is geen fijn jaar voor de literaire tijdschriften in Vlaanderen. Revolver, Het Trage Vuur en Met Andere Zinnen verdwenen op hetzelfde moment. De aflossing van de wacht lijkt zich niet meteen aan te dienen. Althans niet op papier: op het internet zorgde de lancering van recensieplatform De Reactor voor een (onbesliste) polemiek tussen Reactor-voorman Matthijs De Ridder en Knack-boekencoördinator Frank Hellemans. De zeven overblijvende, gesubsidieerde literaire tijdschriften vertonen een spreidstand tussen de rol die ze zichzelf toedichten en de rol die uitgevers, schrijvers en publiek nog voor hen zien. Michiel Leen ging, samen met Eric Rinckhout, op zoek naar oorzaken van de huidige malaise in het Vlaamse tijdschriftenlandschap. Hij stelt ook enkele oplossingen voor. Lees hier ook zijn volledige onderzoeksdossier.

 

Weg met de literatuurbijlagen

Literatuurbijlagen. Wie geen interesse heeft in literatuur, schilt er zijn aardappelen op. Wie wel interesse heeft, vindt zijn gading niet. Net zo min als in de literatuurprogramma’s die de laatste jaren de openbare omroep teisterden. Eigenlijk moeten we het boekenprogramma’s en -bijlagen noemen. Het woord literatuur zou te veel kijkers en lezers afschrikken. Waarom dan niet gewoon euthanasie toepassen op de Vlaamse boekenbijlagen?

 

Het krampachtige theater van Cassiers

Van het boek De man zonder eigenschappen een theatervoorstelling maken is een ambitieuze krachttoer. Zelfs voor Guy Cassiers, die er al sinds jaren een gewoonte van heeft gemaakt om romans op het toneel te brengen. Hij kiest nochtans meestal voor moeilijke literatuur, van auteurs die in hun tijd weinig appreciatie kregen omdat ze te vooruitstrevend waren, die later ontdekt en in ere hersteld werden, en bij iedere lectuur nog even vooruitstrevend zijn.

Hoe kan kunst nog subversief zijn?

Kunstenaars noemen hun werken graag ‘interventies’, alsof ze hun creaties een sociale status willen geven die een vorm van afwijzing of zelfs subversie inhoudt van algemeen aanvaarde normen en gebruiken. En tegelijk roepen ze hun absolute onafhankelijkheid uit. Kunst hoeft geen verantwoording af te leggen, behalve aan het creatieve talent van de kunstenaar. Politieke of sociale keuzes mogen niet bepalend zijn, enkel de keuzes die de kunstenaar zelf wil maken.

 

Bewegende beelden. De roep van de ecodocumentaire

Al worden we overspoeld met informatie over de rampzalige gevolgen van de klimaatopwarming, onze voetafdruk verkleint er niet op. Energiecrisis? Je kop in het zand steken kan altijd nog. Steeds meer documentaires met een overduidelijke (groene) boodschap proberen tot actie aan te zetten. Hoe moeten we ons verhouden tot hun artistieke gebreken, maar tegelijk tot hun grote activerende slagkracht?

 

Benjamin Verdonck in gesprek met Thomas Hirschhorn. 'Ik maak geen politieke kunst'

Vallen artistieke autonomie en maatschappelijk engagement te rijmen? Nergens steekt die vraag zo nadrukkelijk de kop op als bij kunst in de openbare ruimte. Voor een eigenzinnig antwoord zocht Benjamin Verdonck in de Parijse voorstad Aubervilliers de Zwitserse beeldende kunstenaar Thomas Hirschhorn op.

 

What's in a name. Het Janez Janša-project

Steeds meer wordt van de kunst verwacht dat ze de sociaal-politieke realiteit weerspiegelt. Maar in onze gemanipuleerde – gepolitiseerde en gemediatiseerde – samenleving veroorzaakt een artistieke interventie amper nog rimpelingen in de maatschappelijke vijver. Ze krijgt misschien wat tijdelijke media-aandacht, maar daarmee houdt het op. Maar wat als kunstenaars media en politiek zelf gaan misbruiken?

 

Signalement: Woord houden, 'Ariel Dorfman. an Aesthetics of Hope' van Sophia A. McClennen

De activistische veelschrijver Ariel Dorfman is een uitzondering. Hij mengt onconventionele fictie met scherpe cultuurkritiek en zoekt onvermoeibaar naar manieren om de toekomst positief te verbeelden, zowel in het Chili na Pinochet als in de VS na 9/11. Ariel Dorfman. An Aesthetics of Hope geeft een grondig beeld van zijn veelzijdige en omvangrijke oeuvre, maar beperkt zich daar niet toe: ook het boek is een voorbeeld van hoe kritiek en engagement elkaar niet uitsluiten.

 

Signalement: Capitaloptus rex, 'Capitalist Realism' van Mark Fisher

In John Carpenters paranoïde eighties sciencefictionfilm The Thing wordt een groep wetenschappers op de Noordpool bedreigd door een buitenaards ding. Angstaanjagend is dat dit moordlustige ding de vorm kan aannemen van iedereen waarmee het in contact komt. Het zaait een nietsontziende terreur. In Mark Fishers linkse cultuurkritische essay Capitalist Realism: Is There No Alternative? wordt Carpenters ding een allegorie voor het kapitaal dat alles verzwelgt.

 

Interview Jeremy Gilbert: strategische kunst

Vermogen de kunsten nog iets tegen het alomtegenwoordige neoliberalisme? De Britse cultuurcriticus Jeremy Gilbert, auteur van het boek Anticapitalism and Culture, gelooft van wel. ‘Alleen zijn vele kunstenaars louter tactisch bezig, en te weinig strategisch.’

Oproep tot non-conformisme. Waar zijn kunstenaars mee bezig?

‘s Avonds lig ik vaak wakker van de staat waarin de wereld zich nu bevindt. ‘s Ochtends fiets ik dan door weer en wind naar mijn werk, een flinke hap fijn stof inademend, om daar aangekomen de zoveelste e-mail te lezen over een tentoonstelling, biënnale, festival, kunstproject of conferentie die totaal niet ingaat op de crisis waarover ik mij de avond ervoor nog suf lag te piekeren. De kloof tussen de miserabele toestand van de globale samenleving en het intellectualisme in de artistieke wereld wordt voor mij elke dag groter, en niet voor mij alleen.

 

Reeks: het Vlaamse cultuurbeleid in Afrika, deel II - Zuid-Afrika

Onder Bert Anciaux zette de Vlaamse Gemeenschap in op culturele samenwerking met Zuid-Afrika, Marokko en Congo. Veel aandacht is daar in Vlaanderen nooit voor geweest, maar er zijn wel degelijk (per land erg diverse) plannen bedacht en projecten gerealiseerd. Wat valt uit hun verwezenlijkingen en eventuele fouten te leren voor de toekomst? Rekto:verso ging het vragen aan de Afrikanen zelf. Op zoek naar een coherente visie rond cultuur en ontwikkeling.

 

Vlaamse theatermakers in Nederland: Joachim Robbrecht

Vlaamse theatermakers in Nederland: Franz Marijnen

Modernistische muzak

Signalement: Artistieke muiterij, 'Temporary city Berlin'

De Congo-nostalgie van de VRT

Held voor één dag. 'Haven 010', theatervoorstelling over hedendaagse migratie

'Inception', kijkdoos zonder inhoud