Lotte De Voeght

Vrouwen die bouwen?

De gespannen relatie tussen feminisme en architectuur weet de laatste jaren nieuwe interesse te wekken. Boeiende online fora zoals Archiparlour en Places brengen met scherpe columns en kritisch onderzoek het onderwerp weer onder de aandacht. Er klinken heel verschillende stemmen, maar allemaal leggen ze een genderonevenwicht bloot in een beroep dat lijdt aan het ‘Star Architect Disorder’ en zoeken ze naar de ondergewaardeerde impact van feministische ideeën op de architectuurgeschiedenis.

 

Signalement: The Architecture of Error

Wat als de belangrijkste culturele en technologische ontwikkelingen van het twintigste-eeuwse modernisme nu eens niet het gevolg waren van strakke ideologische keuzes, maar voortkwamen uit een diepgewortelde, onuitgesproken angst? Een angst om de controle te verliezen en te mislukken? Dat is de prikkelende gedachtesprong waartoe The Architecture of Error ons uitdaagt.

Druk druk druk!

‘Het is allemaal de schuld van de prestatiemaatschappij!’ Dat hoor je wel eens. Het zijn de deadlines en de outputindicatoren. Het is de hoge druk om te scoren, het niet meer mogen falen. ‘Maar wat is er eigenlijk mis met presteren?’ Filosoof Dominiek Hoens wisselt met Barbara Raes van gedachten over verschuivende regels rond lukken en mislukken in de kunstensector. En toen viel het woord ‘zombies’…

 

Signalement: Radicale museologie

Onder het gewicht van zijn opruiende titel weegt het boek Radical Museology van Claire Bishop eigenlijk te licht. En toch leest het als een veelbelovende inleiding op een wezenlijke problematiek. Het zet aan om door een andere bril naar musea voor hedendaagse kunst te kijken.

 

Signalement: Posture Editions

Posture Editions  is een boekenreeks die je nog het beste kan omschrijven als een gedrukte expo. Elke editie is opgevat als een papieren tentoonstellingsruimte waarbinnen telkens één kunstenaar vrij spel krijgt. Daarmee vullen de Gentse initiatiefnemers Nikolaas Demoen en Katrien Daemers – met verrassend resultaat – een hiaat op tussen de ontelbare kunstenaarsboeken enerzijds en de catalogi en monografieën anderzijds.

Signalement: De toekomst van een versnipperde kunstmarkt

Complexe en intellectuele kunstvormen vinden nog moeilijk een publiek, terwijl snel verteerbare, entertainende, iconische en provocerende beelden steeds meer voet aan de grond krijgen. Het nieuwe boek Contemporary Art and Its Commercial Markets legt uit hoe dat komt. En hoe dat misschien ook weer kan veranderen.

 

Signalement: Een eeuw in honderd manifesten

Penguin Modern Classics bundelde 100 kunstenaarsmanifesten uit de afgelopen honderd jaar. Van futuristen tot stuckisten, over beeldende kunst, literatuur, film en architectuur. Deze publicatie is een hallucinante, caleidoscopische reis langs een turbulente eeuw – zowel cultureel als politiek, en vaak in combinatie. Het is een boek waarnaar je nog vaak zult teruggrijpen, omdat de taal en inhoud en vooral de hoopgevende kracht van de verbeelding zo inspireren.

 

'Eigentlijk is de hemel groen en zijn we allemaal kleurenblind'. Interview Johan Grimonprez

In een wereld waarin paranoia nog de enige mogelijke levenshouding lijkt, probeert filmmaker-kunstenaar Johan Grimonprez toch een poëtisch, hoopvol en intiem verhaal te vertellen. Naar aanleiding van zijn tentoonstelling in S.M.A.K. spraken we met Grimonprez over zijn nieuwe filmprojecten, na zijn fenomenale en internationaal gewaardeerde dial H-I-S-T-O-R-Y en Double Take. Onvermijdelijk gebeurt dit tegen de achtergrond van de politieke thema’s en media-evoluties die Grimonprez vandaag bezighouden.

 

Geweld in beeld

Met de onderstaande reeks illustraties proberen we een doorsnede te maken van manieren waarop in het laatste decennium beeldend kunstenaars verschillende vormen van geweld hebben verbeeld. We bieden geen representatieve staalkaart, daarvoor is het onderwerp te vertakt en diffuus; wel een subjectieve en associatieve ketting, zuiver gebaseerd op een visueel geheugen dat bij het ene beeld het volgende opriep.

 

Is de promotiegalerie een utopie geworden?

De economische crisis daalde ook over de galeriesector neer. Het afgelopen jaar moesten verschillende Belgische galeries voor hedendaagse kunst de deuren sluiten. We spraken zowel met jonge als gevestigde galeriehouders over de veeleisende en fluctuerende markt, de hels voortrazende kunstwereld en de mogelijke huidige functie van de galerie binnen deze context.

 

Theaterfotografie is nonsens

Al vijftien jaar lopen fotograaf Maarten Vanden Abeele en theatermaker en beeldend kunstenaar Jan Lauwers een parallel parcours. Vanden Abeele verzorgt niet zomaar de kiekjes van Lauwers’ leven en werk met Needcompany. Vanuit hun artistieke affiniteit voeren ze één lang gesprek over kunst. En daarom heeft een theaterfoto pas zin als het een goede foto is.

 

Redactioneel: Het nieuwe onthouden

De toekomst ligt niet meer voor het grijpen. Maar leggen we wel genoeg verbeeldingskracht aan de dag? Als multiculturele grootstad wordt Brussel geregeld ‘stad van de toekomst’ genoemd. Een regio die de derde rijkste van Europa is en waar drie op de tien kinderen uit een gezin komen waarin niemand werkt. Waar de jongerenwerkloosheid boven de veertig procent piekt. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst? Waarom is het wachten op een ontwerp voor de stad van de toekomst, dat zowel de sociaal-culturele als economische en ecologische vraagstukken aanpakt?

Hoeveel toekomst heeft het verleden? Gesprek Berber Bevernage - Frederik Le Roy

Het verleden is nooit weg. Met regelmaat draaien we de klok even terug en houden we grote herdenkingen. Zoals bij de viering van een halve eeuw Expo ’58 gaat het vaak om een kritiekloze herdenking, en om een herinnering aan hoe we vroeger de toekomst droomden. Aan de universiteit van Gent verrichten historicus Berber Bevernage en theaterwetenschapper Frederik Le Roy onderzoek naar onze omgang met het verleden, op sociaal en cultureel vlak. Een gesprek.

 

Signalement: Artistieke muiterij, 'Temporary city Berlin'

Vijftien jonge kunstenaars komen in opstand. Ze revolteren tegen het keurslijf waarin ze door curatoren worden gedwongen. Ze experimenteren met een nieuwe vorm van tentoonstellen die vertrekt vanuit de kunstenaar zelf. Hun zoektocht resulteerde in 2009 in de tentoonstelling Temporary City Berlin en vindt nu zijn neerslag in een gelijknamige publicatie.

 

Rencontre. Hedendaagse beeldende kunst ontmoet Marokko

Signalement: Utopieën van onder de kerktoren. Over 'De nieuwe wereld' van An Paenhuysen

John Cage

De figurant, niet zomaar een extra