Brigitte Herremans

Kunst maken onder de bezetting

Leven onder bezetting is voor Palestijnse kunstenaars meer dan een sociaal vraagstuk. Het bezet ook hun artistieke overwegingen: hoe je verhouden tot die dwingende situatie? De politieke realiteit is bepalend voor hun culturele productie, al beperkt Palestijnse kunst zich niet enkel tot de realiteit. Intussen maken sommige jonge kunstenaars zich wel los van het collectieve discours over de Palestijnse zaak, en oefenen ze zich in nieuwe strategieën.

 

Reële waardigheid in de Arabische fictie

Net zoals de Arabische machthebbers scheppen romanschrijvers verhalen. Maar in tegenstelling tot de zeemzoete, leugenachtige verzinsels van de politieke elite, brengen zij verhalen die doordrongen zijn van de ruwheid en de willekeur van het leven. Ik licht drie romans uit de hedendaagse Arabische literatuur die de crisis van waardigheid die de recente opstanden mee heeft gevoed, pijnlijk tastbaar maken.

Signalement: De kaartenbijbel van Israël en de Palestijnse gebieden

Atlas of the conflict is een van de opmerkelijkste boeken over de Israëlisch-Palestijnse kwestie van de afgelopen jaren. Aan de hand van driehonderd kaarten en een uitgebreid lexicon geeft architecte Malkit Shoshan de geschiedenis van het conflict weer. Via territoriale analyse onderzoekt ze de parallelle processen waarbij ‘Israël werd opgericht en Palestina werd uitgeveegd’.