Nr. 68 oktober - november 2015

Dossier: School maken

Plekken waar iets geleerd wordt. Dáár wil dit nummer het weer over hebben. Over inhoud. Over kunde. Over gedroomde idealen van nakend kunstenaarschap. Zijn dat geen relevantere vragen dan welke naam het best bekt of welke kunstschool nu de grootste is? Als we zien hoe kunst en samenleving vandaag transformeren, wat willen we dan meegeven aan onze kunstenaars van morgen? Wat moeten ze kunnen? En zijn onze kunstscholen, die negentiende-eeuwse academies met hun vrije atelierruimte, daar nog op toegesneden? Wat verwachten we er als gemeenschap van?

 

Redactioneel: Scholen in de mist

‘De kunstschool? Een half nummer over de kunstschool? Wat heb ik daarmee te maken?’ Dat is de flits die tussen uw oren schoot toen uw duim onze cover omplooide. We zien het aan uw frons. Met kunstscholen hebt u niets, denkt u. Tenzij u natuurlijk een radeloze kunststudent bent met meer aandrift om snuggere ‘boekskes’ te lezen dan aan uw meesterproef te werken. Tenzij u een overspannen praktijkdocent bent die al lang geen eigen werk meer maakt, maar wel nog perfect kan overbrengen hoe een eunuch zich moet voelen te midden van een harem. Of erger nog: dat u van al die overspannen docenten de decaan bent, en u zich tegenwoordig meer moeten bezighouden met rationaliseren dan met inspireren.

Richard Münch: ‘Wetenschap is geen Champions League’

Sinds een paar jaar regent het kritiek op de marktfundamentalische richting die de universiteiten wereldwijd uitgaan. Martha Nussbaum loste een stevig schot voor de boeg met haar pamflet Not for Profit (2010), de Duitse socioloog Richard Münch deed daar nog een fameuze schep bovenop in zijn studie Akademischer Kapitalismus (2011). Heeft de universiteit haar ziel verkocht aan de geldduivel, met in haar slipstream de kunstschool? Münch lost een schreeuw.

 

Drop out!

Oproep aan alle jonge artistieke types die menen hun heil te moeten zoeken in het kunstonderwijs: leg alles neer en ga nu naar buiten, drop out! In uw school heerst een plaag.

 

Martha Nussbaum: mijd de markt, neem een cursus filosofie

Verander de wereld, begin bij het onderwijs. Of meer precies: blijf binnen dat onderwijs voluit inzetten op humane vakken als filosofie, geschiedenis, kunst en cultuur. Dat is de nagel waar de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum nu al jaren op klopt. Voor haar zijn kunstopleidingen dan ook geen nijvere fabriekjes voor nieuwe artiesten, maar vuurtorens voor de toekomst van de democratie. Althans, toch in theorie: ‘In de praktijk zie ik dat zelfs de verbeelding van jonge kunstenaars veel te besloten blijft.’

Geschiedenis is niet van gisteren

Zowat alle artistieke en humane opleidingen bieden historische opleidingsonderdelen aan, van kunstgeschiedenis over theatergeschiedenis tot muziekgeschiedenis. Vaak ervaren studenten, maar soms evengoed docenten, ze als een noodzakelijk kwaad: die vakken moeten er nu eenmaal zijn, tradities zijn er om gerespecteerd te worden. Maar ligt dat aan hun inhoud, of aan hun vorm? Het kan anders. Het spel van de geschiedenis is de toekomst.

 

Beste toekomstige decaan van mij

Toen ik enkele jaren terug op KASK schoolliep, zag ik in de lift plots een zelf gekriebelde flyer. Die nodigde me uit voor een nieuwe school, KASKPER genaamd. Kasper Devos – een medestudent, zo bleek later – had een fictieve school gesticht. Hij had, niet onhandig gebruik makend van de naam van z’n school, een anarchistische franchise opgericht. Dit gebaar opende meteen een ruimte in mijn hoofd en oxideerde een zee aan poriën in het harnas van de school. Voor het eerst realiseerde ik me hoe belangwekkend ‘alsof’ kan zijn, hoe kritisch mimesis kan zijn. En vooral hoe makkelijk men een school kan oprichten.

 

Sous les pavés, la plage

Kan de onverzettelijkheid van Barnett Newman, Mark Rothko en Agnes Martin het kunstenaarschap en de kunstschool van nu inspireren? In het naoorlogse New York was het abstract-expressionisme een aberratie, een baldadig statement, een artistieke pendant van politieke en sociale revoluties. Vandaag lijken de idealen van weleer vervlogen en krijgt abstracte kunst bedenkelijke labels als ‘crapstraction’ en ‘zombie formalism’ toegezwaaid. En toch zijn de eerste tekenen van een nieuw verbond al zichtbaar.

 

Kunstopleidingen, sta op uw autonomie

De opleiding Drama van het RITCS wint de Cultuurprijs Podiumkunsten 2014. Een reden tot vieren, maar ook een aanleiding om links en rechts wat kletsen uit te delen. ‘De omstandigheden waarin kunstopleidingen vandaag moeten werken, zijn op zijn minst problematisch.’

 

Achteraf gezien

Omdat we niet weten hoe de invulling van kunst en kunstenaars er in de toekomst zal uitzien, richten we ons in het kunstonderwijs van nature op de vaste waarden. Elk domein kent zo zijn vaste waarden: de gulden snede, de opbouw van een gedicht, technieken voor stemgebruik, terugkerende thema’s in de schilderkunst … Deze waarden meegeven aan onze leerlingen zien we als een basis: een basis waaruit ze kunnen putten, waartegen ze zich kunnen afzetten, waarop ze kunnen variëren om te vernieuwen.

 

Debat: Kunst zkt school

Op 29 september presenteert rekto:verso zijn oktobernummer i.s.m. Campo en Luca. Hoe ziet de kunstschool van de toekomst eruit? Wat mist ze vandaag om de samenleving van morgen van antwoord te dienen? Hoe bereidt ze wie het best voor op wat? Na alle discussie over academisering gaan we terug naar de kern. Wat willen we eigenlijk met kunstscholen? 

 

Met harde hand: mentorschap in film

De weg van talentvolle belofte naar topsporter of creatief genie is lang, en wordt zelden succesvol afgelegd zonder ervaren begeleider. In cinema is ‘de mentor’ dan ook een opvallend populaire en vaak voorkomende rol. Uit de analyse van een aantal films blijkt dat de ontwikkeling van talent in cinema vele meesters kent, met verschillende en vaak onorthodoxe visies op mentorschap.

Een nieuwe leerschool der liefde

Ja, de kunstscholen moeten nieuwe horizonten opzoeken. Maar niet alleen voor zichzelf. Elk jaar studeren aan onze universiteiten ook tientallen studenten kunst-, literatuur- of theaterwetenschap af. Zij kunnen juist in die kunstscholen een ideale biotoop vinden om zich als criticus, essayist of schrijver te scholen, oog in oog met kunststudenten die daardoor ook zelf gevormd zouden worden. Haal de muur neer tussen doen en denken, lichaam en geest. Creëer kritische liefde, te beginnen met een goed gezelschap.

 

Achter het hoekje leren kijken

Hoe bereid je studenten architectuur en muziek het best voor op de beroepspraktijk en wat kunnen ze van elkaar leren? Componist Jeroen D'hoe en architect Jo Van Den Berghe, allebei docent en ervaringsdeskundige, gingen op zoek naar elkaars handen, tastend naar het gebied waar de uomo universale de virtuoos overvleugelt. Een gesprek over techniek, esthetiek en de ruimte ertussen.

 

Terug naar de gemeenschap

Stel je voor …

De nakende school

A Letter from BEAST

‘Wij mogen nog rare dingen doen’

Kraken, bewaken en benutten

Leonore: ‘Justine’

Van trauma tot museum

Waar is de verbeelding in ons baltsgedrag?

Gebruik uw fantasie

Griekse liefde

Son of Saul: laat de doden hun doden begraven

De onvoorwaardelijke kunstschool

Gebruik uw fantasie

Herr Seele over de kunstschool

Schiller als amuse-gueule

Brussel als landschap: 'Our City'

Verknopen om niet te vergeten

De weemoed van de Vos

De geëngageerde kunstenaar als katalysator

Zonder moeders vleugels: een gesprek met Hirokazu Kore-Eda

Dans de democratie

Vluchtelingen voor de camera