Herr Seele over de kunstschool

Het plezier van het schilderen viel helemaal stil toen ik arriveerde op de Gentse Academie. Ik kon het niet meer. Ik kon niet meer schilderen. Het plezier was weg. Ik heb de Academie maar drie jaar bezocht, toen ben ik een andere weg ingeslagen. Maar toch treft de academie geen schuld. Het was juist een wakkere school. Ik ben ze dankbaar voor die tijd. 

Tafelrede uitgesproken op 29 september 2015, op de debatavond 'Kunst zkt School' van rekto:verso en CAMPO:

HerrSeele_Kunstschool_sept2015_0.jpg

HerrSeele_Kunstschool_sept2015_1.jpg

HerrSeele_Kunstschool_sept2015_2.jpg

HerrSeele_Kunstschool_sept2015_3.jpg

HerrSeele_Kunstschool_sept2015_4.jpg

HerrSeele_Kunstschool_sept2015_5.jpg

HerrSeele_Kunstschool_sept2015_6.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.