Dossier: School maken

Plekken waar iets geleerd wordt. Dáár wil dit nummer het weer over hebben. Over inhoud. Over kunde. Over gedroomde idealen van nakend kunstenaarschap. Zijn dat geen relevantere vragen dan welke naam het best bekt of welke kunstschool nu de grootste is? Als we zien hoe kunst en samenleving vandaag transformeren, wat willen we dan meegeven aan onze kunstenaars van morgen? Wat moeten ze kunnen? En zijn onze kunstscholen, die negentiende-eeuwse academies met hun vrije atelierruimte, daar nog op toegesneden? Wat verwachten we er als gemeenschap van?

Inhoud:

Beste toekomstige decaan van mij

Terug naar de gemeenschap

Martha Nussbaum: mijd de markt, neem een cursus filosofie

De nakende school

Richard Münch: ‘Wetenschap is geen Champions League’

Stel je voor …

Scholen in de mist

Drop out!

Geschiedenis is niet van gisteren

Sous les pavés, la plage

Achter het hoekje leren kijken

De geëngageerde kunstenaar als katalysator

A Letter from BEAST

Een nieuwe leerschool der liefde

Kunstopleidingen, sta op uw autonomie

Kunstopleidingen, sta op uw autonomie

De onvoorwaardelijke kunstschool

Gebruik uw fantasie

Herr Seele over de kunstschool

Schiller als amuse-gueule