Charles Esche

Terug naar de gemeenschap

De kunstschool is de voorafspiegeling van een plek waar mogelijkheden kunnen ontluiken. Haar bezigheid is de dingen anders denken. Want de wisselkoers van kunst is verbeelding, en verbeelding is bedenken wat niet bestaat, en door de dingen anders te denken, vermogen we de wereld te veranderen. Natuurlijk loopt er tussen droom en daad een lange weg, maar hoe dan ook bestaat er een verband tussen de wereld en wat we in kunstscholen doen en bedenken. Hoe die verhouding actualiseren?