Ruben Demasure

Brussel als landschap: 'Our City'

‘1, 2, 3, Brussel!’ In Our City van Maria Tarantino spelen kinderen een variant op verstoppertje, alsof ze zich bewust zijn van de vele culturen die zich schuilhouden in onze hoofdstad. Maar wat betekent onze? De verschillende gemeenschappen lijken elkaar niet te kunnen vinden in deze gedeelde ruimte. Tarantino’s mozaïek van personages, situaties en stadslandschappen is daarom ook voor de kijker een zoektocht naar verbanden. 

 

Eerste Belgische neorealistische film herontdekt

De Brusselse Cinéma Nova hertimmert een stukje Belgische filmgeschiedenis. De herontdekte langspeelfilm Le Chantier des Gosses (De Kinderwerf, 1956) van de Belgische neorealistische pionier Jean Harlez beleeft er zijn eerste commerciële release. Het uitgelezen moment om de film en zijn historische context eens van naderbij te bekijken. Hoe hij ooit tot stand kwam en ontvangen werd, leest even spectaculair als schrijnend.