Chris Van Camp

Weltschmertz

Weltschmerz live is niet langer toegelaten. Het zou verzuurd en asociaal zijn. Onze angst voor het verlies van gemoedsrust, zelfs als noodzakelijke fase binnen onze persoonlijke ontwikkeling, wordt stilaan echt grotesk. 

 

Drop out!

Oproep aan alle jonge artistieke types die menen hun heil te moeten zoeken in het kunstonderwijs: leg alles neer en ga nu naar buiten, drop out! In uw school heerst een plaag.

Vier acteursportretten: acteren in stijl

Het ambacht van acteren: geen kunst is moeilijker onder woorden te brengen. Lees je er daarom zo weinig over in krantenrecensies? Rekto:verso vroeg vier literaire auteurs met voeling voor theater of film om vier acteurspersoonlijkheden te portretteren in hun meest recente rol. Wat is juist hun metier, hun ‘stijl’? De resultaten zijn even divers als liefdevol.