Bart Meuleman

Vier acteursportretten: acteren in stijl

Het ambacht van acteren: geen kunst is moeilijker onder woorden te brengen. Lees je er daarom zo weinig over in krantenrecensies? Rekto:verso vroeg vier literaire auteurs met voeling voor theater of film om vier acteurspersoonlijkheden te portretteren in hun meest recente rol. Wat is juist hun metier, hun ‘stijl’? De resultaten zijn even divers als liefdevol.