Nr. 58 oktober - november 2013

Redactioneel: Tien jaar kritiek voor niets

Dit is een speciaal verjaardagsnummer. Dit is een winnaar van de Vlaamse Cultuurprijs. Dit is een bundeltje ideeën over en voor de toekomst. Rekto:verso is veel in één: een beetje gisteren, heel wat vandaag, en nog meer morgen. Nu al tien jaar, gratis en voor niets. Als jij ons blijft lezen, blijven wij schrijven. Ruilhandel is een schone uitvinding. Merci, auteurs. Merci, minister. Merci, lezer.

 

De toekomst, precies honderd jaar geleden …

It is still the past that dominates our lives. But why? Why are we so bound to it? It is into the future we go, tomorrow is the eventful thing for us. There lies all that remains to be felt by us and our children and all those that are dear to us.

Hoeveel van het nieuwe kun jij aan?

Het nieuwe is het smeer van de toekomst. Maar wat is het nieuwe, in tijden van innovatie?

Het verleden leert dat onverwachtse interactie een sterke motor is. Eén plus één maakt drie, soms.

 

Dossier: Kunstenaars en illustratoren kijken vooruit

Voor het jubileumnummer vroegen we enkele kunstenaars naar hun visie op de toekomst en een aantal illustratoren naar hun kijk op de toekomst van rekto:verso.

 

Kunstenaars kijken vooruit: Mira Sanders

We vroegen kunstenaars om vooruit te blikken op de toekomst. Hieronder de bijdrage van Mira Sanders.

Please, help yourself! - Een interview met Zygmunt Bauman

De wereldbefaamde en toonaangevende socioloog Zygmunt Bauman (1925-2017) is overleden. Hij wou geen valse toekomstprofeet zijn, maar zat niet verlegen om cassante uitspraken over de futiliteit van de Brit Art, de scheef gegroeide machtsverhoudingen en de zware verantwoordelijk-heid die op de schouders van de jongere generaties drukt. In 2013 interviewden we hem over welke toekomstige rol hij zag weggelegd voor de kunst. (10 jan 2017)

 

Kunstenaars kijken vooruit: Ives Maes

We vroegen kunstenaars om vooruit te blikken op de toekomst. Hieronder de bijdrage van Ives Maes.

 

De kunstenaar als Trojaans paard

Als we de huidige ontwikkelingen in de beeldende kunst vooruit durven projecteren, lijkt het tastbare object – en daarmee ook de traditionele functie van musea als verzamelplek – steeds meer aan belang te zullen inboeten. In toenemende mate zoeken kunstenaars hun artistieke materiaal in sociale relaties en politieke situaties. Voor prikkelende antwoorden op de artistieke en maatschappelijke uitdagingen van de eenentwintigste eeuw blijken performances, interventies of processen effectiever dan klei of pigment.

 

Minutenlang

Van Niels Bohr is de uitspraak dat voorspellen bijzonder moeilijk is, vooral waar het de toekomst betreft. Lord Kelvin, een van de belangrijkste Victoriaanse fysici, meende dat het onmogelijk zou zijn ooit een vliegtuig te ontwerpen. Nobelprijswinnaar Albert A. Michelson beweerde, enkele jaren voor Albert Einstein de relativiteitstheorie ontwikkelde, dat de belangrijkste fundamentele wetten en gegevenheden van de natuurkunde allemaal waren ontdekt. Thomas Watson, CEO van IBM, zou gezegd hebben dat er op de wereldmarkt maar plaats is voor vijf computers. De eerste van drie bekende ‘wetten’ die de sciencefictionschrijver Arthur C. Clark opstelde, is dat als een befaamde wetenschapper beweert dat iets mogelijk is, hij vrijwel zeker gelijk heeft, maar dat als die wetenschapper beweert dat iets onmogelijk is, hij zich daarin naar alle waarschijnlijkheid vergist.

 

Illustratoren kijken vooruit: Steve Michiels

We vroegen aan een aantal illustratoren om vooruit te blikken op de toekomst van rekto:verso. Hieronder de bijdrage van Steve Michiels.

 

Illustratoren kijken vooruit: Ben Raes

We vroegen aan een aantal illustratoren om vooruit te blikken op de toekomst van rekto:verso. Hieronder de bijdrage van Ben Raes.

 

Kleiner, dieper, breder - Een interview met Peter Sellars

‘In de toekomst zullen heel wat kunstenaars zichzelf niet meer kunnen onderhouden met kunst alleen. En dat is fantastisch!’ De wereldvermaarde Amerikaanse theaterregisseur Peter Sellars zegt het met een groot optimisme. Alles wat de kunsten meer verbindt met andere bezigheden in deze wereld, vindt hij een stap in de goede richting. ‘Theater moet ophouden over zichzelf te gaan.’

Kunstenaars kijken vooruit: Dirk Zoete

We vroegen kunstenaars om vooruit te blikken op de toekomst. Hieronder de bijdrage van Dirk Zoete.

 

Kunst die zich voordoet alsof ze iets anders is dan kunst

Wie vandaag nog vol vertrouwen de toekomst tegemoet ziet, lijkt wel wereldvreemd. Steeds andere crises stapelen zich op. Vooruitgangsgeloof maakt plaats voor angst, conservatisme en onverschilligheid. Tegelijk duiken in uiteenlopende sectoren meer en meer initiatieven op die de status quo bekritiseren en druk experimenteren met alternatieven. Ook de kunst springt mee op de trein van die ‘maatschappelijke avant-garde’, met een artistieke strategie die voor kritiek en toekomstverbeelding erg geschikt lijkt: de alsof-strategie.

 

De ruimte tussen mensen

Het mirakel dat cinema heette - Een interview met Kent Jones

Illustratoren kijken vooruit: Luc Degryse

Illustratoren kijken vooruit: Martha Verschaffel

It’s about content, stupid!

Beste erfgenaam

Illustratoren kijken vooruit: Marijn Dionys

Illustratoren kijken vooruit: Thomas Huyghe

Vrouwelijkheid op lange termijn

Kunstenaars kijken vooruit: Louis De Cordier

Kunstkritiek 2.0

Kunstenaars kijken vooruit: Renato Nicolido

Misschien wel niet

To poc or not to poc, that’s the question

Er is nood aan echte kritiek

Rekto:verso wint Vlaamse Cultuurprijs!

Tien jaar, tien debatten

Wanneer kiest Vlaanderen eindelijk voor zijn musea?

Het Israëlisch-Palestijns conflict in feit en fictie

Bezet de theaters, geef ze terug aan het volk

'Franz Kafka maakt geen kans vandaag'

Warhol – vroomheid en schoonheid

Tien lange dagreizen naar de nacht

Steun journalistiek in plaats van mediagroepen

United we stand! Nood aan een collectief cultuurplatform

Alles voor de kunst

Debat in Gent: Wat is kritische journalistiek?

Politieke partijen willen perssteun herzien