Daan Oostveen

Alles voor de kunst

Sinds Halbe Zijlstra de botte bijl heeft gezet in de cultuursubsidies lijkt crowdfunding in de kunstensector aan een opmars bezig. Niet langer je hand ophouden voor de overheid, maar bij familie, vrienden en sympathisanten vragen of ze je boek, cd of documentaire willen steunen. Echt talent komt tenslotte wel bovendrijven, toch? (DeWereldMorgen.be)

 

Het museum als experiment

Wat dóe je in een museum? Zodra we onszelf bewust worden van deze vraag zal het museum ogenblikkelijk op een andere manier gaan leven. Het Van Abbemuseum in Eindhoven stelt in haar anderhalf jaar durende project Play Van Abbe de conventies rond het museumbezoek in vraag.