Jeroen Van Rooij

Beste erfgenaam

Beste erfgenaam,

Mag ik je eerst uitleggen waarom ik voor deze eigenaardige aanspreekvorm kies? Het is niet mijn bedoeling om je mijn erfgenaam te maken; veel kan je van mij niet erven, behalve schulden, en het is niet mijn doel om – op wat voor manier dan ook – school te maken, gesteld dat zoiets überhaupt nog mogelijk is.