Mira Sanders

Kunstenaars kijken vooruit: Mira Sanders

We vroegen kunstenaars om vooruit te blikken op de toekomst. Hieronder de bijdrage van Mira Sanders.

 

Carrousel Bruxelles

In alle debatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd Brussel bizar genoeg grotendeels buiten beschouwing gelaten. Als zich ergens uitdagingen aandienen, dan toch wel aan de Zenne. Ook creatieve geesten worden door Brussel uit hun tent gelokt. Rekto:verso peilde bij een paar kunstenaars, bloggers en architecten naar hun verhouding tot de hoofdstad. Wat kan kunst Brussel bijbrengen?