Tien jaar, tien debatten

Rekto:verso komt uit zijn redactiekot! Voor onze tiende verjaardag trakteren we tijdens het cultuurseizoen 2013-2014 op tien publieke momenten, te beginnen met twee feestelijke vieringen vol debat in Amsterdam en in Gent.  

Vrijdag 6 september 2013 – Uitreiking Cultuurprijs

Rekto:verso krijgt een kus van minister Joke Schauvliege. Zij krijgt er zelf een terug. Want uw favoriete lijfblad wint de Vlaamse Cultuurprijs Podiumkunsten 2013. Euh, podiumkunsten? Een cultuurtijdschrift? Wacht maar tot u ons op het podium ziet… Ook kritiek is performatief!

ism Het Theaterfestival, Kaaitheater, Brussel, 17u30

rektoverso_cultuurmarkt_028.jpgZaterdag 28 september 2013 – 10 jaar rekto:verso, Nuit Blanche!

Een nachtelijke redactiemarathon, met een ganzenbord en tien special guests. Evelien Van Roemburg, Anna Tilroe, Cornel Bierens, Geert Lovink, Suzanne Holtzer, Eric de Vroedt, Jan Zoet, Chris Keulemans en hard//hoofd kijken met ons naar de toekomst. Of u nu even komt piepen of uren blijft zitten, sowieso volgt uiteindelijk de dageraad.

ism De Brakke Grond, Amsterdam, 19u-5u

 

Zondag 13 oktober 2013 – 10 jaar rekto:verso, immer vooruit!

We vieren onze verjaardag met een zondagse brunch en drie dubbelgesprekken over de rol van kunst en cultuur in een kantelende wereld. Luc Huyse, Tom Naegels, Barbara Vandyck, Anne Teresa De Keersmaeker, Jean-Pierre Rondas en Nico Dockx wisselen in drie dubbelgesprekken van gedachten over de toekomst van media en democratie, kunst en activisme en het kunstenaarschap zelf. Als u mee het glas komt heffen, voorzien wij het nodige beleg.

Inkom gratis, wel hier reserveren en je eventuele brunch bestellen!

ism Vooruit / Possible Futures, 11u-14u, Gent.

Dinsdag 19 november 2013 – Mediadebat: Wat media echt moeten doen

‘Media hebben nood aan een gebrek aan respect voor de macht’: dat is de stelling die de Indische topjournalist Tarin Tejpal en mediawatcher Tom Naegels voor de voeten geworpen krijgen. Verwacht je verder aan een eigen statement/voorstel rond een nieuw Vlaams mediabeleid. Wie moet de steun van de overheid dienen: het mediabedrijf of de journalist?

Ism MO*, dewereldmorgen.be, Apache en Stampmedia, in CAMPO nieuwpoort, Gent, 20u

56_maart2013.jpgMaandag 16 december – Cultuurdebat: de andere kant van het buitenland

Verhoog je kapitaal, speel internationaal! Volgens dat adagium gaat de internationalisering van de Vlaamse kunstensector al jaren in stijgende lijn. The sky is the limit. Maar wat beogen we met/in het buitenland? En hoe ver reikt dat buitenland eigenlijk? Chris Dercon van Tate gaat in gesprek met oa Guy Gypens, Jan Lauwers, ... 

Ism KVS, Brussel, 20u 

 

2014 - Debatreeks ‘4x4 - Kiezen is een kunst’

Rekto:verso en CAMPO vrijen de stiefmoeder aller verkiezingen op met vier gespreksavonden over kunst in de eenentwintigste-eeuwse samenleving. Telkens zetten we twee opponenten tegenover elkaar, met aan hun zijde elk een zelf gekozen sidekick. Op en rond die vier debatten verzamelen we constructieve voorstellen voor onze politieke partijen. Op een vijfde avond, twee weken voor de verkiezingen, organiseren we daarover ons eigen people’s parliament. Alleen maar klagen over de politiek of foeteren op de kunst is te makkelijk...

Dinsdag 14 januari 2014 – Zijn ‘vrije’ kunsten nog wel van deze tijd?

Dit eerste debat bevraagt wie of wat de kunst vandaag dient of moet dienen, terwijl het publieke draagvlak voor kunst(subsidies) krimpt, het neoliberale gelijk even sterk toeneemt als de sociale ongelijkheid en ook de nood aan verbindende samenwerking groeit. Waar eindigt artistieke vrijheid en begint een mogelijke verantwoordelijkheid voor buiten-artistieke noden?

CAMPO nieuwpoort, 20u30

57_mei2013.jpgDinsdag 11 februari 2014 – Waar hoort kunst in het Vlaanderen van morgen?

Dit tweede debat polst naar voorstellen voor een toekomstig Vlaams cultuurbeleid. Wat is de plek van de kunsten in de ‘State of the art’ van na 2014? Wat krijgt nu te veel, en wat te weinig aandacht? Tegelijk past de vraag of ‘Vlaanderen’ nog wel het meest relevante beleidsniveau is voor cultuur. Wordt niet veeleer de stad, dan wel Europa hét laboratorium van de toekomst?

CAMPO nieuwpoort, 20u30

Dinsdag 11 maart 2014 – Is de uitverkoop aan de creatieve economie al begonnen?

Dit derde debat bevraagt, met het nieuwe Europese cultuurbeleidsplan Creative Europe als casus, het groeiende discours rond vermarkting en alternatieve financiering. Als het ‘creative industry’ regent in Europa, gaat het dan dra ook druppelen in Vlaanderen? Hoe zich daartegen wapenen? Of moeten de kunsten net veel ‘creatiever’ leren omgaan met deze liberale tendens?

CAMPO nieuwpoort, 20u30

Dinsdag 8 april 2014 – Wie vertegenwoordigt de kunstensector nog?

Dit vierde debat gaat op zoek naar de wenselijkheid van verrijkende allianties tussen het cultuurveld en de rest van het middenveld, waaronder de vakbonden. Samen sterk, geldt dat nog? Wat zijn onze gedeelde programmapunten? De hamvraag is niet of er een kaalslag komt als in Nederland. Wel of de kunsten er iets tegenin zullen kunnen brengen als de bijl valt.

CAMPO nieuwpoort, 20u30

Dinsdag 13 mei 2014 – Finale: People’s Parliament

In deze finale bepalen we met u, het publiek, welke concrete ideeën uit de afgelopen vier debatten we naar voren willen schuiven als ons gedeelde voorstel voor politieke partijen, voor een evenwichtige toekomst van kunst en samenleving. Wie weet zelfs met de cultuurminister?

CAMPO nieuwpoort, 20u30

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.