Michiel Lieuwma

Alles voor de kunst

Sinds Halbe Zijlstra de botte bijl heeft gezet in de cultuursubsidies lijkt crowdfunding in de kunstensector aan een opmars bezig. Niet langer je hand ophouden voor de overheid, maar bij familie, vrienden en sympathisanten vragen of ze je boek, cd of documentaire willen steunen. Echt talent komt tenslotte wel bovendrijven, toch? (DeWereldMorgen.be)