Dossier: Het grote participatiedebat

Sinds ‘participatie’ één van de vijf functies is waar je als kunstorganisatie subsidies voor kan krijgen, lijkt de interesse voor een meer actieve wisselwerking met het publiek sterk in opmars. Dat brengt een spannend nieuw participatielandschap met zich mee, maar ook frustratie en fundamentele twijfel. Want wat is dat eigenlijk, participeren? We doorploegden subsidiedossiers en adviezen en proberen in een vierdelige reeks meer helderheid te scheppen. Waarheen met de functie 'participatie' in Vlaanderen?

Inhoud:

Vrijdag 2 sep: het Grote Participatiedebat

Participatie 1: meedoen of mee dóén?

Participatie 2: de plannen in de praktijk

Participatie 3: de beoordeling beoordeeld

Participatie 4: naar een bloeiend landschap

Het Grote Participatiedebat: verslag