Kristof Van Assche

Der Untergang

In Der Untergang schetst regisseur Oliver Hirschbiegel minutieus de laatste tien dagen van Adolf Hitler, van z'n 56ste verjaardag op 20 april 1945 tot z'n zelfmoord op 30 april. De film werd in Duitsland met lichte ongerustheid geanticipeerd, omdat hij een aantal heikele thema's beloofde aan te snijden. Het Duitse publiek vreesde immers dat Hitler als een lachwekkende karikatuur zou worden voorgesteld of - erger nog - als incarnatie van het kwaad zou worden opgevoerd. Zestig jaar na datum - met het verdwijnen van de laatste betrokkenen en getuigen en met het aantreden van een generatie met een minder getormenteerd collectief zelfbeeld - was de vraag naar een genuanceerde film over Hitler groot.