Stefaan Vandelacluze

Groeien in cultuureducatie

Met hun conceptnota ‘Groeien in cultuur’ stelden jeugd- en onderwijsminister Pascal Smet en cultuurminister Joke Schauvliege in januari een gezamenlijk strategisch beleidskader rond cultuureducatie voor.