Stefaan De Ruyck

Naar een kunstenveld in drie deelgebieden

Verwacht van mij geen bevlogen pleidooi voor of tegen verfondsing. Mij interesseert vooral hoe we de kwaliteit van de besluitvorming kunnen optimaliseren. Een eerder droge, pragmatische analyse brengt me tot het voorstel om de subsidiëring van het kunstenveld meer te diversifiëren volgens het symbolische en financiële gewicht van instellingen, organisaties en projecten.