Roel Weerheijm

Dat is er aan de hand in Nederland

De bezuinigingen op de Nederlandse kunstensector bleken voor Halbe Zijlstra en de zijnen nauwelijks meer dan een hamerstuk. In een discussie van enkele uren probeerden politici uit de oppositie nog om de ruwe kantjes van de plannen af te schuren, maar het mocht niet baten. De korting van 210 miljoen euro op een totale begroting van 820 miljoen euro was een feit. Shervin Nekuee riep in de rekto:verso van september de kunstensector op om de hand in eigen boezem te steken, creativiteit en initiatief te tonen. Hij schoot op de pianist.