Ine Pisters

Hoe universeel is muziek?

Relaties en verschillen tussen westerse en niet-westerse culturen manifesteren zich ook in de muziek, en bij uitstek in een geglobaliseerde en verstedelijkte wereld. Naast verschillen in sociale contexten en muzikale tradities zijn er ook verschillen in intrinsiek muzikale aspecten: in muzikale structuren, ritmes, tonaliteit, verhaallijnen, harmonie en in allerlei andere cultuurspecifieke ‘codes’. Maar er is ook een rode draad door alle verschillen heen: de muziek die communiceert.