Werk mee aan de kunstkritiek van morgen!

De R:VA, de 'Rekto:Verso Academy', gaat in 2014 zijn tweede jaargang in. We zijn voor dit labo rond alternatieve vormen van online kunst- en cultuurkritiek op zoek naar vers bloed. Zin om actief te experimenteren met recensiefilmpjes en interactieve kritiek? Meld je aan voor 1 januari!

Waarom?

 • Anno 2013 blijven de kunstkritiek en de cultuurtijdschriften bijna blind denken vanuit de klassieke tekst, terwijl de mogelijkheden van internet zoveel groter zijn. Meerstemmige of interactieve kritiek, kan dat bestaan? Lees hier het artikel Kunstkritiek 2.0 van Laurence Scherz, lid van de R:VA.
 • Rekto:verso realiseert alternatieve vormen van online kunst- en cultuurkritiek: video-essays, interactieve kritieken, grafisch geanimeerde artikels, gefilmde verbale duellen, recensies-in-community, kritieke podcasts of webcams, bewegende cartoons, ... over kunst & cultuur. Bekijk hier de resultaten van 2013.

Wat?

 • 57_redactie_logo RVA_0.jpgDe R:VA is een labo, een gedeelde projectruimte, een collectief waarin wilde en andere ideeën in praktijk gebracht worden, met onderlinge feedback. Op een jaar tijd maak je, al dan niet in duo, 4-5 recensies of alternatieve vormen van kritiek. Over voorstellingen, films, boeken, tentoonstellingen, platen, architectuur, ... Wat je maar wil.
 • De R:VA is ook een begeleid traject (coördinatie Wouter Hillaert) waarin je jezelf bekwaamt in kunstkritiek tout court, met af en toe een boeiende spreker of een praktische workshop. Op 21-23 februari 2014 nemen we een vliegende start met een heus brainstormweekend onder begeleiding van Stefan Kolgen, in Turnhout.
 • De R:VA ontwikkelt zich op termijn tot de audiovisuele cel van rekto:verso, aansluitend op de redactionele plannen voor de komende nummers. Tegelijk behoudt deze club een grote onafhankelijkheid, in alle vrijheid te voeden en te beheren door de leden. Knappe realisaties worden overgenomen op www.rektoverso.be.
 • De R:VA maakt deel uit van LAK (Labo Actuele Kunstkritiek), een opstartend Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband tussen verschillende tijdschriften en online cultuurplatforms. LAK zet de komende twee jaar een open source-onderzoekstraject uit naar uitdagingen inzake digitalisering, op vijf onderzoeksdomeinen.

Wie?

 • Critici met e-zin en creatief talent als videasten, interneuten, tekenaars, webontwikkelaars en -designers, grafisch ontwerpers, radiomakers, fotografen, sociale media-verslaafden, hackers... met een neus voor clevere cultuurkritiek en veel zin om met audiovisuele of interactieve recensies het verschil te maken.
 • De R:VA streeft expliciet naar diversiteit: het wil geen louter wit clubje worden.
 • Kortom: 15-20 enthousiastelingen met een kijk op cultuur en zin in experiment. Er zijn momenteel al tien leden, er is plaats voor nog eens maximaal tien. 
 • R:VA-leden zijn aanwezig op alle gezamenlijke sessies en mikken op 4-5 realisaties in 2014. In duo werken blijkt  een natuurlijke praktijk, maar solo kan ook.

Wanneer? Waar?

 • De R:VA loopt van februari tot december 2014, met werk- en feedbacksessies om de zes weken, op zaterdagen. Op deze bijeenkomsten werken we samen aan onze recensies of andere projecten, feedbacken we elkaars vruchten, maken we plannen en nemen we nieuwe voeding in.
 • Tussenin zal er soms ook thuiswerk aan te pas komen, en is er virtuele communicatie.
 • De sessies gaan in principe door in Antwerpen, maar afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt er misschien ook al eens uitgeweken naar Gent en/of Brussel. 

Interesse?

 • Mail rva@rektoverso.be voor 1 januari 2014 met een motivatiebrief, je cv en een paar spontane ideeën voor alternatieve recensies of andere online projecten. Wat zou je binnen de R:VA graag in handen nemen? Afhankelijk van het aantal inzendingen volgt er een mogelijke selectie.
 • Contacteer voor verdere vragen: wouter.hillaert@rektoverso.be.
^ Terug naar boven
 

Reacties

misschien kan men zich hier

misschien kan men zich hier al een beetje aan spiegelen :
http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek

moge het wel inhoudelijk op hoog nivo blijven (hypokritisch, om Oosterling te citeren) en geen vormelijk spelgeweld blijven

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • No HTML tags allowed
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.