Ontroering

Zijn we bang van ontroering? Is ontroering naar onze normen niet subtiel genoeg? Ontroering vereist nederigheid. En nederigheid is iets dat we misschien vergeten zijn. Ontroering vertrekt vanuit broosheid en broos wil je niet zijn, zeker niet als je denkt aan de verharde ander. Ontroering vereist vertrouwen. Ontroering is een sprong in de mist.

75_Ontroering.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.