Laura van Dolron

Mijn Vlaanderland, mijn buitenland

Geen boeiender blik op de zakdoek Vlaanderen dan de blik van artiesten die er niet van jongsaf in hebben gesnoten. Rekto:verso vroeg een paar kunstenaars van buitenaf wat hen zoal opvalt aan cultureel Vlaanderen. Hier drie indrukken.