Zelfwantrouwen

Wat oorspronkelijke makers onder ons gemeen hebben, is een bovengemiddeld zelfwantrouwen. Dat is niet hetzelfde als twijfel, ook nog iets anders dan onzekerheid – daarin kun je verdampen, of vastzitten. Wie zichzelf niet vertrouwt, is gedwongen net dat te doen waarin de vernieuwer zich onderscheidt: zichzelf eeuwig heruit te vinden.

75_Zelfwantrouwen.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.