Rekto:verso zoekt muziekredacteur (M/V)

Vind jij ook dat het met de sectie muziek in ons tijdschrift nog beter kan? Rekto:verso is tegen 10 februari 2014 op zoek naar een vrijwillige (en dus onbezoldigde) MUZIEKREDACTEUR (M/V)

om zich binnen onze vrijwilligersredactie te engageren voor het muziekaanbod:

 • een scherp oog hebben op interessante bands en muzikanten en boeiende kwesties of ontwikkelingen in het binnen- en buitenlandse muzieklandschap
 • muziekauteurs aanschrijven en opvolgen
 • eventueel zelf (muziek)artikels pennen
 • binnen het geheel van de redactionele werking mee brainstormen over relevante dossierthema’s en inkomende artikels lezen, feedbacken en helpen redigeren

Onze gedroomde muziekredacteur:

 • kent of verwerft een aardig netwerk aan goede muziekauteurs
 • heeft een brede muzieksmaak op zijn/haar iPod staan, van pop en rock tot pakweg jazz of hedendaagse klassiek
 • heeft een paar uur extra per week veil voor REKTO:VERSO, behalve natuurlijk tijdens de grote muziekfestivals
 • beschikt over een goeie pen, een kritische kijk en enige ervaring inzake het redigeren van andermans teksten, en houdt van essayistiek over muziek
 • interesseert zich ook minimaal voor andere culturele praktijken, zoals film, beeldende kunst, podium of literatuur
 • is bij voorkeur professioneel aan de slag in de brede muzieksector, of heeft een goed zicht op de achterhoedediscussies die daar spelen.

Rekto:verso biedt in ruil:

 • een tijdschrift dat de wind mee heeft (en dat vinden niet alleen wijzelf)
 • een gedreven vrijwilligersredactie met zicht op alle andere domeinen van de culturele praktijk, kortom: een continu cultuurkritisch debat
 • tweewekelijkse redactieraden waar je helemaal van opkikkert
 • een breed kritisch kader om muziekkritiek voorbij de snelle recensie te denken
 • een constructieve feedback-omgeving voor je teksten

Interesse?

Stuur voor 10 februari je motivatiebrief en een summiere cv naar redactie@rektoverso.be. We spreken dan af voor een gesprek over jouw en onze verwachtingen, en waar die kunnen overeenkomen. Als we in zee gaan, is er genoeg inlooptijd voorzien.

60_muziekredacteur_baby gitaar.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • No HTML tags allowed
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.