Rekto:verso gaat op bosklas, wil je mee?

De tijden zijn even onzeker als boeiend, zowel in de cultuursector als in de samenleving. De oude antwoorden voldoen niet meer, het is nu aan een nieuwe generatie. Hoe kan en moet het anders? Rekto:verso nodigt 40 andere zielen van max 40 jaar uit om zich vier dagen terug te trekken in de bossen: van 8 tot 11 januari 2015, in Noord-Frankrijk. Dit is een experiment in een collectief gesprek, op zoek naar nieuwe antwoorden. Wil je mee? Meld je aan voor 3 november, dan stellen wij een evenwichtige groep samen. Omdat iedereen hetzelfde aanvoelt, maar er een kader mist om dat te delen.

Wat?

62_redactie_boom.jpgDeze ‘bosklas’ wil een betrokken gespreksruimte zijn tussen een grote groep ‘willing forces’ uit de jongere generatie, om samen wilde visies te delen en concrete plannen te smeden. Voorlopig staan de inhoud en de vorm van dat gesprek nog open. We willen het samen nader invullen met wie meegaat, via bijgevoegd aanmeldingsformulier en een planningsavond op 15 december in Antwerpen (zie verder).

Wel zijn er een paar verwachtingen. We zoeken een werkbaar evenwicht tussen ‘open en informeel’ en ‘gericht georganiseerd’. Inhoudelijk staan voor rekto:verso voorlopig drie vragen centraal: 1) Wat is het alternatief voor ‘groei’, en hoe breng je dat in praktijk? 2) Hoe ons verhouden tot de (subsidiërende) overheid? 3) Wat kan onze ‘generatie’ concreet veranderen? We doen er alles aan om de loutere praatbarak te vermijden. We mikken op constructieve uitkomsten, al is het maar voor elke deelnemer afzonderlijk, in zijn/haar eigen praktijk. Een en ander dient nog verfijnd, zoveel is duidelijk. Maar dat doen we graag samen, voor we vertrekken. Wat zijn jouw hamvragen?

Deze bosklas is een doorwerking van één van de tien wilde voorstellen voor de kunsten die tijdens het jongste Theaterfestival voorlagen op het reflectiemoment ‘Een ander gesprek’. Rekto:verso laat zich door de gesprekken en ideeën tijdens de bosklas inspireren voor zijn juninummer. Voorlopige werktitels: ‘transitie’ / ‘de nieuwe wereld’.

Voor wie?

- Voor kunstenaars, cultuurwerkers, denkers en doeners tussen twintig en veertig jaar, uit alle disciplines, met een grote dorst naar een ander soort kunstpraktijk en samenleving. 

- We vragen ook een tiental ‘inspiratoren’ uit andere velden dan kunst en cultuur mee. Tip ons graag wie jij vindt dat we moeten uitnodigen, om ons gesprek extra te kruiden.

Wanneer?

Start: Donderdag 8 januari 2015 (aankomst 12u)

Einde: Zondag 11 januari 2015 (vertrek 18u)

!! Op 15 december (19u-22u, Lange Kievitstraat 74, Antwerpen) is er al een voorbereidende avond voor alle deelnemers, om samen onze verwachtingen goed af te stemmen. Noteer dat moment alvast in je agenda.

Waar?

PA-F (Performing Arts Forum), Rue Haute 15, St Erme, Outre et Ramecourt – Frankrijk.

Hoe?

- Aanwezigen zijn de hele periode aanwezig. De bossen zijn geen duiventil.

- Transport: we zoeken met de uiteindelijke deelnemers goedkope manieren om samen te reizen (carpooling, een busje, de trein – nog te bekijken)

- Overnachting: er zijn een 40-tal kamertjes, waar je alleen of per twee in kan overnachten. Verhaaltje voor het slapengaan op aanvraag.

- Koken: we nemen zes keukenprins(ess)en mee van boven de 40 jaar.

Prijs (transport exclusief):

We vragen 150 €, waaronder overnachting (3x19 €), eenmalige contributie voor PAF (12 €) en catering (4x20 €). Voor wie de prijs om een of andere reden moeilijk ligt, is er een solidariteitsfonds van een gulle schenker. Rekto:verso maakt geen winst op deze vierdaagse. Jij bent onze winst.

Aanmelding

Stuur graag voor 3 november 2014 een cv en een ingevuld aanmeldingsformulier door naar redactie@rektoverso.be. (Dit omdat we niet goed kunnen inschatten hoe groot de interesse is, en omdat we graag de meest boeiende combinatie van mensen proberen samen te krijgen.) Tegen 15 november laten we je finaal weten of je mee kan. We hope so!

Nog vragen? Mail info@rektoverso.be.

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.