Dossier: Het gaat vooruit

Ooit was 'vooruitgang' de motor waarop de westerse geschiedenis draaide, maar vandaag lijkt dat idee steeds meer te sputteren. Zelfs van de Verlichting wordt te pas en te onpas het einde uitgeroepen. Rest ons dan niets meer dan cultuurpessimisme? Of opent de achteruitgang van de vooruitgangsgedachte onze ogen voor nieuwe manieren om in de tijd te staan?

Inhoud:

Print je kunst?

Gaat het nog vooruit?

Vooruit naar morgen!

High-Rise: hoge gebouwen vangen veel wind

De gespierde verlichting van Bart De Wever

Rustig vallen

Over het verleden van het geloof in de toekomst

Kunst 3.0

Voorrang van links

Paul Masons 'Postkapitalisme'. Pamflet of profetie?

Totdat het afval van de bom valt

Vooruitgang in de kunst

Wat moet een mens geloven? Postsecularisme voor beginners

De kritische omhelzing van technologie en kunst

Terug naar het wildebeest in ons

Zonde van het geld

Father John Misty: ‘Bored in the USA’

Eenvoudige wreedheden. Een interview met Saskia Sassen

Stil staan