Tom Blokdijk

Subsidie voor kunst - een loflied op de verbeelding

Ons Gesubsidieerde Kunstenland Nederland is een slagveld geworden. Er zijn troepen binnengetrokken om het te plunderen en dus te verwoesten. En bij die ene aanval blijft het niet, vrees ik. Niet dat ik de illusie heb dat ik het gevaar kan keren. Als dat zo was, had ik mijn mond wel eerder opengetrokken. Er zijn krachten aan het werk waartegen de kunstwereld geen verweer heeft. Wat we wel kunnen doen, is aan de plunderaars duidelijk maken wát ze vernietigen. Zodat ze achteraf niet kunnen zeggen dat ze niet wisten wat ze deden.