Stefan Van den Broeck

Recenseren in Vlaanderen

In een vorig nummer van rekto:verso beklaagden David Nolens en Jeroen Theunissen zich erover dat hun nieuwe werk zo weinig aandacht krijgt in de pers. Uitgeverijen zouden volgens hen ook alleen bekende auteurs echt promoten. Er zou binnen de uitgeverijen en daardoor ook in de pers een rangorde bestaan van A- (bekende, goed gepromote) en B- (genegeerde, slecht gepromote) auteurs. Tijd voor een onderzoek, dus. Hoe is het gesteld met het recensielandschap in Vlaanderen? Wie wordt gerecenseerd, hoe vaak en waar?