Sikko Cleveringa

Samen kunst maken is de toekomst

Dat elk hoger gezag vandaag terrein lijkt te verliezen op het eigen gelijk van de burger, hoeft niet enkel cultuurpessimisme op te roepen. In community arts hebben kunstenaars al langer begrepen dat samen creëren met burgers een stuk vruchtbaarder aanvoelt. Niet hun artistieke autoriteit geven ze op, wel hun maatschappelijk isolement. Ook steeds meer jonge artiesten beseffen: cocreatie is de toekomst.