Sarah Vergaerde

Seksisme in de Belgische film

Vrouwen en mannen gelijkwaardig? Niet in de Belgische film. Gewoon tellen volstaat om te zien dat de VN-millenniumdoelstelling om tegen 2015 de positie van vrouwen te versterken, nog lang niet is gehaald op het witte doek. De laatste veertig Belgische films tot halfweg 2015 tonen dubbel zoveel mannelijke dan vrouwelijke hoofdpersonages, maar wel drie keer meer naakte vrouwen dan naakte mannen. In de meerderheid van de Belgische films gaat een gesprek tussen twee vrouwelijke personages alleen over mannen.