Sarah De Mul

Merci om trager te schrijven. Papiernostalgie in een digitale tijd

En wanneer schreef jij voor het laatst nog eens een brief met de hand, die je opstuurde met de post? Het lijkt een cultuur die binnenkort voorgoed verleden tijd wordt. Maar het tegendeel is waar. Er gloort een revival aan trage communicatie op papier, zelfs in de nieuwe mediakunst. Pure nostalgie of stille revolutie?

 

De koloniale verbeelding van Congo

In de theatermonoloog Missie verkondigt een Vlaamse missionaris, terugkijkend op zijn leven en werk, zijn koloniale visie op Congo. In een tijd waarin houdingen tegenover de voormalige kolonie en etnische minderheden nog steeds gevoed worden door neokoloniaal paternalisme en racisme, stemmen het stuk en zijn succes tot nadenken.