Ruben De Roo

I revolt, therefore we are... still to come

Ondanks een groeiende sympathie voor de Occupy-bewegingen is de solidariteit eerder gering. De vrijheid om te revolteren: is dat iets wat we verleerd hebben, of iets wat we liever overlaten aan anderen terwijl we de handen vol hebben aan allerindividueelste ondernemingen? Ruben De Roo graaft in een recent verleden, en legt bloot wat ondergesneeuwd is geraakt: het bewijs dat publieke ‘bevraging’ wél degelijk horizonten opent.