Rik Pinxten

Jezus is mooi bruin

Het vergt grote kunstenaars, zoals Jimmie Durham, om het inzicht uit te drukken dat er voor schoonheid geen absolute, universele norm bestaat. Elke periode, elke cultuur koestert een eigen beeld van wat belangrijk, superieur, schoon of lelijk is. En dan houdt ze dat aan iedereen voor als een universele, onveranderbare en onaantastbare norm. Steeds is schoonheid de constructie van een leidende klasse die wordt uitgedragen aan ondergeschikten, en sinds een paar eeuwen aan de hele wereld. En steeds is er een volgende groep van leiders die die norm herbekijkt. Durham daagt dat principe sterk uit.