Ries Jongeneelen

Opstand der makke schapen

In de twintigste eeuw werd populaire cultuur vaak afgedaan als puur commercieel en inhoudsloos. De liefhebber van strips en tv-series werd een fan genoemd die zich passief overgaf aan minderwaardige massamedia. Sinds de opkomst van internetfora en fanfictie wist die fan zich echter te ontvoogden via een actieve participatie in transmediale verhaalwerelden. De fans van gisteren zouden weleens de makers van morgen kunnen worden.