Pieter Verstraete

Zorg en kunst samen denken

Kunst krijgt in ons zorglandschap een steeds prominentere rol toebedeeld. Jonge delinquenten, psychiatrische patiënten of personen met een handicap worden meer dan ooit in contact gebracht met het schilderpenseel, het fototoestel of de filmcamera. Alleen gaat het vaak om een louter samen brengen, om meer van hetzelfde. Om aan ‘de ander’ en ‘het andere’ echt recht te doen, moeten we kunst en zorg samen denken.

 

De kunst van het ontwijken. Kunst en censuur in Iran

De democratische omwenteling in de Arabische wereld zorgde ook in een niet-Arabisch land als Iran voor een opflakkering van protest. Maar net als na de presidentsoverwinning van Ahmadinejad in 2009 werd dat verzet de kop ingedrukt. Censuur en sociale controle moeten de strikte islamitische waarden en normen blijven bewaken. Hoe gaan Iraanse kunstenaars daarmee om? Speelt die repressie enkel in hun nadeel?