Peter Vandermeersch

Verontwaardiging

De verontwaardiging wordt bedreigd door de inflatie ervan. En dat is gevaarlijk. Daarom moeten we minder verontwaardigd zijn. Iets stiller. Iets gerichter. Iets meer mededogen aan de dag leggen. Iets meer inlevingsvermogen. Iets meer medemenselijkheid. Laten we de verontwaardiging sparen voor de echt grote zaken.