Paul Willemsen

Re-enactment als kritische strategie

De heropvoering van historische gebeurtenissen in de kunsten wordt niet altijd relevant gevonden en oogst veelal scepsis. Audiovisuele werken van Ant Farm, Jeremy Deller & Mike Figgis en Peter Watkins tonen dat het ook anders kan.