Pascal Lefèvre

De stripballon doorgeprikt

Zoveel heisa was er onlangs over het weghalen van één Franstalige tekstballon op de brochure van De wereld van de strips in originelen, dat de media vergaten om nog enige kritische blik te werpen op wat er in de tentoonstelling wél hangt. De opzet van Jan Hoet en Danny Vandenbossche, die voor hun curatorschap elk 10.000 euro ontvingen, getuigt van heel wat minder respect voor het medium strip dan het aanzienlijke budget van de Vlaamse Gemeenschap voor deze expositie zou doen vermoeden.