Niko Hafkenscheid

De hedendaagse Belgische fotografie in the picture (5)

De vierde, geweigerde tekst in deze reeks was een machistische, wat ziekelijke omweg om een paar dingen te zeggen die allicht alleen wegens van hun trivialiteit of tegenstrijdigheid belangwekkend zijn. Niko Hafkenscheid somt ze even op.

 

Het ondenkbare forum van de fotokunst (3)

Niko Hafkenscheid wou een interview afnemen van fotograaf Marco Jacobs, maar dat feestje ging niet door. Nadat Jacobs Hafkenscheids vorige pennenvruchten had gelezen, besloot hij dat hij hem niet meer te woord wou staan. Hafkenscheid heeft dan maar een stuk geschreven over het hoe en waarom van de situatie, en over de positie van de (kunst)journalist.

De hedendaagse Belgische fotografie in the picture (2)

Er zijn behoorlijk wat goede fotografen in dit kleine land. Slechts een klein deel ervan geniet echter een zekere bekendheid. Het grootste gedeelte is niet of alleen bij een select publiek bekend. In deze reeks laat Niko Hafkenscheid vijf minder bekende, maar uitstekende Belgische fotografen over hun werk aan het woord. Vorige keer was Lou M.C. Mulder aan de beurt, deze keer is het aan Annelies de Mey en Annemie Augustijns.

 

De hedendaagse Belgische fotografie in the picture (1)

Er zijn behoorlijk wat goede fotografen in dit kleine land. Maar slechts een klein deel ervan geniet een zekere bekendheid. Het grootste gedeelte is niet of alleen bij een select publiek bekend. In deze reeks laat Niko Hafkenscheid vijf minder bekende, maar uitstekende Belgische fotografen over hun werk aan het woord. Elk vullen ze op hun manier het prachtige lappendeken van de Belgische fotografie aan. Lou M.C. Mulder, Marco Jacobs, Annelies De Mey, Philippe Herbet en Marc Trivier zijn allen Belgen. De rode draad door hun fotografie is weliswaar niet in de eerste plaats hun geboorteland, maar wel hun hoogstpersoonlijke passie.