Mia Grijp

Kontro:Verso: De betekenis van het Kunstendecreet voor de toekomst van de sociaal-artistieke praktijk

Na de bekendmaking van de preadviezen voor de subsidies 2006-2009 zat het er begin april bovenarms op in het sociaal-artistieke veld. 'De betrokken adviescommissie had de vastgelegde criteria aan haar laars gelapt' en 'keek enkel maar door een artistieke bril'. Dat werd door sommigen ervaren als 'de doodslag voor alles wat er al die jaren is opgebouwd'. In haar uiteindelijke adviezen in mei verwoordde de commissie meer gefundeerd waarvoor ze stond, maar echte rust kon ze daarmee toch niet brengen. Zeker nu Anciaux zopas (nadat deze teksten geschreven werden) de finale knoop heeft doorgehakt, wordt dé discussie van het najaar: wat betekent het Kunstendecreet voor de toekomst van de sociaal-artistieke praktijk?