Master-na-masterstudenten Theaterwetenschap, UA

Bericht uit een theaterworkshop

Daags na de staking van de publieke sector in december presenteerden de auteurs van het onderstaande pleidooi het toonmoment van hun workshop met theatermaker Manah De Pauw. Ze doen hier verslag van hun ideeën rond theater en politiek, naar aanleiding van het toevallige samenvallen van staking en voorstelling.