Mark Eyskens

Kijklust

Mijn huis staat vol kitsch en quatsch. Daarom verzamel ik iets wat weinig plaats inneemt, namelijk blikken van mensen. Ik bedoel oogopslagen, glimpen van ogen, weggeglipt uit netvliesmazen, weerschijn van zielenroerselen, gewone kijkers of bevreemdende wenken.